Piach

W sprzedaży posiadamy następujące rodzaje piachu:


 

Piach podsypkowy  stosowany do:

 • Nasypów drogowych.
 • Uzupełniania ubytków terenowych.
 • Zasypywania fundamentów.
 • Zasypywania i zagęszczenia wykopów pod sieci uzbrojenia terenu.
  Piach podsypkowy

Piach siany stosowany do:

 • Murowania.
 • Drenaży.
   Piach siany

Piach płukany i wiślany stosowany do:

 • Wylewek.
 • Murowanie.
  Piach wiślany

Piach budowlany stosowany do:

 • Betonu
 • Zapraw
 • Stabilizacji cementem
 • Mas bitumicznych
   Piach budowlany